Algemene voorwaarden


De website www.emile-simon.com (hierna de "website") wordt beheerd door de eenmanszaak genaamd Emile-Simon (hierna "Emile-Simon", "we/wij" of “ons/onze”) met KBO-nummer: 0761.648.354. 

Emile-Simon kan per e-mail worden gecontacteerd op het volgende adres: [email protected]

Gelieve onderstaande voorwaarden (de "algemene voorwaarden") aandachtig te lezen alvorens een product op deze website te bestellen. Elke bestelling die via deze website wordt geplaatst, zal onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden.

Emile-Simon behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden indien nodig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is aangewezen de meest recente versie van de algemene voorwaarden te raadplegen voordat u een bestelling plaatst. Door producten te bestellen nadat wij wijzigingen aan deze algemene voorwaarden hebben aangebracht, bevestigt u dat u de nieuwe voorwaarden aanvaardt.


1.BESTELPROCEDURE


Alle op de website getoonde producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ernaar streven om op de website informatie te plaatsen die accuraat en up-to-date is, kan het gebeuren dat bepaalde producten die op de website worden getoond niet langer beschikbaar zijn voor verkoop. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tikfouten, productbeschrijvingen of duidelijke fouten op de website.

Wij stellen alles in het werk om onze producten te presenteren aan de hand van afbeeldingen van hoge kwaliteit. Door de instellingen van het beeldscherm of toestel waarmee u op onze website surft, kunnen kleurnuances en andere variaties in de foto’s van onze producten optreden.

Het productaanbod op onze website is niet bindend. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Emile-Simon behoudt zich het recht voor om het productaanbod op de website te allen tijde te wijzigen.


Nadat u een product hebt gekozen dat u wilt bestellen, klikt u op de knop "+ Toevoegen aan winkelwagen" of op de knop met een “+-teken” gevolgd door de afbeelding van een winkelkarretje. Het geselecteerde product wordt aan uw winkelwagen toegevoegd. U kunt op elk moment de door u geselecteerde producten controleren door op het winkelkarretje rechts bovenaan te klikken en u kunt om het even welk product verwijderen of toevoegen.

Wanneer u alle gewenste producten hebt geselecteerd en u de inhoud van uw winkelwagen wenst te bevestigen, klikt u op "Afrekenen" en volgt u de verdere instructies. Er wordt gevraagd om u in te loggen in uw account. Indien u nog geen account hebt voor onze website, kunt u zich registreren door op de daarvoor bestemde link te klikken. Hiervoor vult u uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leveringsadres in. De gegevens van uw account zijn persoonlijk en worden nooit gedeeld met derden. Eens uw account werd aangemaakt, kunt u in het vervolg met uw persoonlijke login en wachtwoord inloggen op de website en hoeft het proces van registratie niet te worden herhaald.


Gelieve de juistheid van de geselecteerde producten te controleren alvorens de bestelling te bevestigen. Als u akkoord gaat met de geselecteerde producten en de prijs, klik dan op de knop "Plaats bestelling". U zal daarna worden gevraagd om uw betaalgegevens in te voeren. Door op de knop "Plaats bestelling" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten in uw winkelwagen.

Alle bestellingen moeten op het ogenblik van de bestelling worden betaald. Wij aanvaarden de volgende betaalmethoden: Bancontant, Kredietkaart, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, Bankoverschrijving, iDeal.

De producten blijven eigendom van Emile-Simon tot de volledige betaling van de aankoopprijs door de klant. Los van de eigendomstitel, gaat het risico van verlies en schade over op de klant op het ogenblik van de levering.


De bestelling is succesvol geplaatst zodra deze door Emile-Simon is bevestigd aan de hand van een bevestigingsmail afkomstig van het e-mailadres [email protected]. Met deze bevestigingsmail heeft Emile-Simon de bestelling van de klant nog niet aanvaard. Alle bestellingen zijn immers onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding en wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren. Een dergelijke weigering kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat een product niet meer beschikbaar is; wij geen machtiging kunnen bekomen voor uw betaling; er verzendbeperkingen van toepassing zijn. Wij zullen u in dit geval meteen op de hoogte brengen van het feit dat de producten niet kunnen worden geleverd en zullen u onmiddellijk de reeds betaalde bedragen voor de onbeschikbare producten terugbetalen.

De koopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten wanneer u een bevestiging ontvangt van Emile-Simon dat de producten naar u zijn verzonden. De status van uw producten kunt u ook steeds raadplegen in uw persoonlijke account onder de rubriek “Bestellingen”.


De producten worden verkocht tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling, zoals aangegeven op onze website. De prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief btw en inclusief de leveringskosten die Emile-Simon voor haar rekening neemt. Bestellingen zijn betaalbaar in euro, ongeacht het leveringsadres of de woonplaats van de klant. Emile-Simon neemt alle eventuele douanerechten of andere soortgelijke lokale heffingen of belastingen voor haar rekening.

Emile-Simon behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk ogenblik aan te passen, maar deze wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op bestellingen waarvoor u reeds een bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij er sprake is van een duidelijke foutieve prijsaanduiding. In dat geval zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het probleem met de aangeduide prijs. U hebt het recht om uw bestelling te annuleren nadat wij u op de hoogte hebben gebracht van de fout.


2.INTELLECTUELE EIGENDOM


Emile-Simon is de eigenaar en/of gemachtigde gebruiker van alle handelsmerken, servicemerken, ontwerpmerken, octrooien, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de producten. Uw gebruik van de website verleent u geen enkel recht, titel, belang of licentie op dergelijke intellectuele eigendomsrechten. Het is in het bijzonder verboden om de website en/of enig deel daarvan, inclusief de foto's van de producten, te kopiëren of te reproduceren.


3.AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING


Deze algemene voorwaarden zijn niet bedoeld om de aansprakelijkheid van een van de partijen voor verlies of schade uit te sluiten of te beperken wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat elke aansprakelijkheid voor een overlijden of voor persoonlijk letsel veroorzaakt door het niet toepassen van redelijke zorg en competentie door de aansprakelijke partij; of voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.


4.JURIDISCHE INFORMATIE


Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht, alsook het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het district van de locatie van Emile-Simon bevoegd.